Wat is Nieuwsblieb?                Home  Contact    


Trefwoorden: Wonen   Column  

Alleen schriftelijke koop geldt


06-08-2008  09:01

AMSTERDAM - Tegelijk met de wettelijke bedenktijd voor kopers van woningen in september 2003, kwam de eis van een schriftelijke koopovereenkomst. In de dagelijkse praktijk tillen kopers en verkopers daaraan toch te licht. Een aantal hogere rechters heeft daarover nu duidelijkheid verschaft.

 

Mobiele telefoons, SMS-berichten, e-mails en wat niet meer hebben het onderhandelingsproces bij koop en verkoop van huizen en flats flink dynamisch gemaakt. Je zou bijna vergeten dat het desalniettemin belangrijk is om aantekeningen te maken en zaken goed schriftelijk te bevestigen. Met een goed en volledig dossier staat u immers altijd sterk.

 

Al eerder schreef ik over een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (19 april 2007, nummer LJN BB 5647). Onlangs deed het Gerechtshof Leeuwarden ook een uitspraak over een vergelijkbare kwestie (19 maart 2008, nummer 0800063) tijdens een kort geding.

 

Het betrof een verkoop van een woning op een (Wadden-)eiland met een vraagprijs van € 535.000. De aspirant-koper had € 513.000 geboden en de verkoper zou tot € 521.000 zijn gezakt. Dit laatste hebben de kopers per e-mail bevestigd. Dit vindt de verkoper in het geheel niet en die voelt zich vrij om het pand en de grond aan iemand anders te verkopen. Kopers vinden dat zij een (mondelinge) koopovereenkomst voor € 521.000 hebben gesloten. De gewone rechter is dat niet eens met de koper en verwijst daarbij naar artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat de vereiste van schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst en daaraan was niet voldaan.

 

Het Gerechtshof Leeuwarden is het eens met de rechtbank: er is geen schriftelijke koopovereenkomst, dus er is geen koop. Er is voor verkoper ook geen verplichting om (verder) te onderhandelen om te kijken of er nog een koop te bereiken is. De eigenaar mag nu verkopen aan wie hij wil, tegen iedere prijs die hij kan krijgen.

 

Dus hoe modern uw communicatiemiddelen ook zijn: leg afspraken, koop, huur en dergelijke goed schriftelijk vast op de ouderwetse manier. Juich pas over een (ver)koop als het koopcontract ondertekend is en de bedenktijd voorbij. Uiteraard ook als de ontbindende voorwaarden niet zijn ingeroepen en de waarborgsom (10 procent) gestort is bij de notaris. Ondanks het feit dat in het land kopers en verkopers met of zonder hun makelaars zelf een koopcontract opstellen en ondertekenen, blijf ik er voorstander van dat u dit doet met een (kandidaat-)notaris. Koop en verkoop van onroerend goed is tegenwoordig zo ingewikkeld geworden dat u een goede jurist nodig heeft om uw (ver)koop te begeleiden.

 

Zorg dat in een koopcontract alle data kloppen: ontbindende voorwaarden, storting 10 procent of afgifte bankgarantie, feitelijke en juridische levering van de woning. Sluit op tijd een opstalverzekering en zeg die ook tijdig op bij verkoop. Lever aan koper de juiste informatie over de Vereniging van Eigenaars (VvE) met het oog op aanwezige reserves en aangegane verplichtingen tot stortingen ineens in de VvE-kas. Maar ook over die ellendige erfpacht, waarvan de jaarlijkse canon binnenkort aan een aanmerkelijke verhoging toe is. Of, dat de eerste afgekochte periode voorbij is en de koper opnieuw de erfpachtcanon moet afkopen voor 50 jaar tegen een enorm bedrag.

 

Zoals u leest, veel om op te letten voor leken.


Bron: Hans BroerenNieuwsblieb
nieuwsbrieven voor makelaars